back to Index page
 ความเป็นมาบริษัทความเป็นมาบริษัท
  --------------
  เยี่ยมชมภูเก็ต เยี่ยมชมภูเก็ต
  ติดต่อเรา ติดต่อเรา
    --------------
  หลักสูตรของ PADI หลักสูตรของ PADI
  โปรแกรมดำน้ำวันเดียว โปรแกรมดำน้ำวันเดียว
  โปรแกรมดำน้ำแบบ นอนค้างคืน โปรแกรมแบบพักแรมบนเรือ
    --------------
  จอง สำรองที่
    --------------
  sitemap SITEMAP
  links LINKS
Click above for Reviews

 


Booking with Phuket Pro Dive & Sail Co., Ltd.


ขั้นที่ 1: กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเพื่อสำรองที่....

ตรวจสอบรายละเอียดของโปรแกรมดำน้ำ, หลักสูตร, โปรแกรมท่องเที่ยว ที่ท่านสามารถสำรองที่ได้. กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อสำรองที่ให้ครบถ้วน ซึ่งท่านจะหาแบบฟอร์มได้จากที่นี่.. จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ถ้าท่านมีตัวเลือกอื่นและกรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบเช่น ท่านสามารถเลื่อนวันท่องเที่ยว หรือ เปลี่ยนแปลงเรือได้. ท่านเพียงกรอกรายละเอียดตัวเลือกอื่นในช่องหมายเหตุ.บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบว่าวันเวลาที่ท่านสำรองที่และตัวเลือกอื่นนั้น มีใครจองไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือยัง.

ขั้นที่ 2: ระเบียบการสำรองที่และการชำระเงิน......

(1)ระเบียบการสำรองที่

ชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 50% เพื่อสำรองที่สำหรับท่าน. ชำระเงินส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันที่ท่านเดินทางหรือวันที่ท่านเรียนดำน้ำ. สำหรับการสำรองที่สำหรับ full boat(charter) ท่านต้องชำระเงินส่วนที่เหลือล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันที่ท่านเดินทางถึงภูเก็ต. หากบริษัทฯยังไม่ได้รับเงินที่ท่านสั่งจ่ายให้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯจะติดต่อท่านเพื่อสอบถาม.หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อท่านได้ ทางบริษัทฯจึงจำเป็นต้องยกเลิกการสำรองที่ของท่าน(และ/หรือ) ขายที่นั้น ให้กับผู้อื่น. (บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า โปรแกรมพักแรมบนเรือ บางโปรแกรม จำเป็นต้องชำระเงินทั้งหมด 60 วัน ล่วงหน้า)
บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านทำประกันเพื่อป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากการยกเลิกการสำรองที่ของท่าน เนื่องจากไม่มีการคืนเงินมัดจำภายใน 45 วัน ก่อนวันที่ท่านเดินทาง หรือ วันที่ท่านเรียนดำน้ำ. บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่ท่านเจ็บป่วย หรือ เปลี่ยนกำหนดการทำงาน.
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงตารางเดินเรือ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ (และ/หรือ) สภาวะทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะโปรแกรมพักแรมบนเรือ ที่ไปประเทศพม่า (Mergui Archipelago). กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม.

(2)การชำระเงิน

1)โอนเงินโดยการออนไลน์:กรุณาใช้รายละเอียดของบัญชีธนาคารดังนี้.

ชื่อธนาคาร Kasikorn Bank Public Company Limited
รหัส Swift KASITHBK
สาขา Tilok Center Phuket 399
สั่งจ่ายในนาม Phuket Pro Dive & Sail Co., Ltd.
เลขที่บัญชี 399-2-52504-4
2) ชำระด้วยบัตรเครดิต:บริษัทฯสามารถรับเฉพาะบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์คาร์ด (ไม่รับบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส)

ทางธนาคารกำหนดให้ท่านกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์มการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตถ่ายสำเนาด้านหน้าและหลังของบัตรเครดิตที่ท่านจะใช้, เซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต,และแฟกซ์สำเนาบัตรเครดิต, แบบฟอร์มการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต, และสำเนาหนังสือเดินทาง มาให้บริษัทฯ สำเนาบัตรเครดิตและสำเนาหนังสือเดินทางควรจะชัดเจน. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะใช้ค่าเงินบาท หรือ ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับหน่วยเงินในใบเสนอราคาบน web page ของบริษัทฯ.ภายใต้ชื่อ Phuket Pro Dive & Sail Co., Ltd.
ถ้าท่านไม่สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ กรุณาแจ้งหมายเลขโทรฯของเครื่องแฟกซ์ของท่านมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะแฟกซ์แบบฟอร์มการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตไปให้ท่าน.
เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารครบถ้วน บริษัทฯจะยืนยันการสำรองที่ของท่านทางอี-เมล์ และหากท่านสำรองที่ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน, บริษัทฯจะส่ง credit card receipt ให้ท่านทางไปรษณีย์ หรือ ท่านจะได้รับเมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ต.
ข้อสังเกต: บริษัทฯพบว่าบัตรเครดิตจากหลายๆบริษัทหรือธนาคาร จะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มถ้าใช้จ่ายต่างประเทศ.โดยเฉพาะถ้าเป็นบัตรเครดิตจากประเทศอเมริกา.กรุณาตรวจสอบกับบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารก่อนท่านสั่งจ่ายโดยวิธีนี้,บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ท่านใช้บริการ.

กลับไปด้านบน

ขั้นที่ 3 :ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....

โปรแกรมพักแรมบนเรือ ที่ไป หมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติสิมิลัน
ค่าใช้จ่าย 400 บาท ต่อ 1 ท่าน ต่อครั้ง สำหรับเข้าหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติสิมิลัน,และวันละ 200 บาท ดังนั้นค่าใช้จ่าย สำหรับโปรแกรม 4 วัน จะเท่ากับ 1,600 บาท. โดยชำระเป็นเงินบาทขณะอยู่บนเรือให้กับเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่รัฐบาลประกาศใช้เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2544.
โปรแกรมเดินทาง, โปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มเติม, และ โรงแรมที่พัก.
บริษัทฯยินดีอย่างยิ่งที่จะอำนวยความสะดวกโดยแนะนำโรงแรมที่พัก และ สำรองห้องให้ท่าน หรือ ช่วยท่านวางแผนสำหรับกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการดำน้ำ.อาทิเช่น การเล่นกอล์ฟ, ไปตกปลาน้ำลึก, ไปขี่ช้าง และ ทัวร์ผจญภัยต่างๆ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทฯนำเสนอเพื่อช่วยวางแผนวันหยุดของท่าน.
หากท่านต้องการให้บริษัทฯจัดรถรับส่งจากสนามบิน กรุณาแจ้ง เที่ยวบิน, วันที่ และเวลาที่เดินทางมาถึงภูเก็ต บริษัทฯจะส่งพนักงานไปรอรับท่านที่สนามบิน พนักงานของบริษัทฯจะยืนรอทางด้านนอก ตรงทางออกโดยถือป้ายที่มีชื่อของท่าน.

บริษัท ภูเก็ต โพร ไดฟ์ แอนด์ เซล จำกัด.
AWARD WINNING INSTRUCTION
hotline : (+66) 081-891 9276
อีเมลล์ : prodive@phuket-scuba-diving.com