Back to Index page
 ความเป็นมาบริษัทความเป็นมาบริษัท
  --------------
  เยี่ยมชมภูเก็ต เยี่ยมชมภูเก็ต
  ติดต่อเรา ติดต่อเรา
    --------------
  หลักสูตรของ PADI หลักสูตรของ PADI
  โปรแกรมดำน้ำวันเดียว โปรแกรมดำน้ำวันเดียว
  โปรแกรมดำน้ำแบบ นอนค้างคืน โปรแกรมดำน้ำแบบ นอนค้างคืน
    --------------
  จอง จอง
    --------------
  sitemap SITEMAP
  links LINKS
Click above for Reviews

 

PADI Scuba Diving courses in Phuket...Divemaster

Divemaster
“Go Pro - สู่ระดับอาชีพ” เป็นก้าวแรกของการก้าวสู่ระดับอาชีพของนักดำน้ำ ไม่ใช่แค่การนั่งทำการบ้าน แต่เราจะให้คุณได้ฝึกฝนการทำอาชีพด้านนี้จริง ๆ โดยใช้เวลา 3-6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การดำน้ำของคุณที่มีมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องดำน้ำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ครั้งในวันที่เริ่มเรียน และรวมแล้วดำน้ำไม่ต่ำกว่า 60 ครั้ง ก่อนที่จะได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องมีอุปกรณ์การดำน้ำและอุปกรณ์การเรียนเป็นของตนเอง

"Go Pro" with Phuket Pro Dive...


ราคา เริ่มต้นตั้งแต่ 30,000-45,000.-บาท
< กลับไปหน้าหลัก
   
"Quick Links" to find detail of each PADI Courses !!
Discover Scuba Diving Discover Scuba Diving
Scuba Diver Scuba Diver
Scuba Diver Upgrade Scuba Diver Upgrade
Open Water Diver Referral Course Open Water Diver Referral Course
Open Water Diver Open Water Diver
Advanced Open Water Diver Advanced Open Water Diver
Emergency First Response Emergency First Response
Rescue Diver Rescue Diver
Divemaster Divemaster
Specialty Diver Courses Specialty Diver Courses

บริษัท ภูเก็ต โพร ไดฟ์ แอนด์ เซล จำกัด.
AWARD WINNING INSTRUCTION
hotline : (+66) 081-891 9276
อีเมลล์ : prodive@phuket-scuba-diving.com