back to Index page
 ความเป็นมาบริษัทความเป็นมาบริษัท
  --------------
  เยี่ยมชมภูเก็ต เยี่ยมชมภูเก็ต
  ติดต่อเรา ติดต่อเรา
    --------------
  หลักสูตรของ PADI หลักสูตรของ PADI
  โปรแกรมดำน้ำวันเดียว โปรแกรมดำน้ำวันเดียว
  โปรแกรมดำน้ำแบบ นอนค้างคืน โปรแกรมดำน้ำแบบ นอนค้างคืน
    --------------
  จอง จอง
    --------------
  sitemap SITEMAP
  links LINKS
Click above for Reviews

 

Let's go diving !! เราบริการนำเที่ยวดำน้ำแบบไปเช้าเย็นกลับ ทั่วทุกแหล่งดำน้ำรอบ ๆ ภูเก็ต เราสามารถจัดบริการให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าทุกเวลา ทุกสถานที่ตลอดสัปดาห์ !

ราคารวมบริการรับ-ส่ง, อาหารกลางวัน และ dive master นำทาง เข็มขัดและลูกตะกั่ว และถังอากาศ.

โปรดใช้รายการต่าง ๆ นี้เพื่อตรวจความต้องการและสถานที่ที่คุณต้องการไป แหล่งดำน้ำ >>

มาดำน้ำกับเราดีกว่า !

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดขอโปรแกรมไปดำน้ำ และราคา;

The monsoon season special

World class diving at the Similan For detail
เรือโพรไดฟ์เวอร์ วัน

แหล่งดำน้ำ นำเที่ยวแบบวันเดียว:
ซากเรือคิงครุยเซอร เรือคิงครุยเซอร์
หินมูสังหรือชาร์คพ้อยท หินมูสัง
อนีมอนรีฟ อนีมอนรีฟ แอนีโมนี่รีฟ
เกาะพีพี เกาะพีพี
เกาะดอกไม เกาะดอกไม
เกาะราชาใหญ เกาะราชาใหญ
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
หินแดง/หินม่วง หินแดง/หินม่วง
สำหรับ ท่านที่ไม่มีอุปกรณ์ดำน้ำส่วนตัว?
เรา มีอุปกรณ์สำหรับให้เช่าในราคามิตรภาพ แต่สูงด้วยคุณภาพ อุปกรณ์การตรวจสอบและซ่อมบำรุงจากช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ.
ถ้าคุณวางแผนที่จะไปดำน้ำทั้งแบบนอนค้างคืนบนเรือหรือวันเดียวกลับ เราสามารถที่จะจัดอุปกรณ์พร้อมกับราคาที่พอเหมาะให้กับคุณได้
ราคา ค่าเช่าอุปกรณ์>

บริษัท ภูเก็ต โพร ไดฟ์ แอนด์ เซล จำกัด.
AWARD WINNING INSTRUCTION
hotline : (+66) 081-891 9276
อีเมลล์ : prodive@phuket-scuba-diving.com